ንሕና መን ኢና
ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጥዕና ኔዘርላንድስ እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም። እዚ መርበብ ሓበሬታ ምስ መርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ጥዕና ሶርያውያን ኤርትራውያን፣ ዕብየት ኣብ ኔዘርላንድስ ይሰማማዕ። እዚ ብተበግሶ ናይ ኸይ.ኸይ.ደይ. (GGD) ከባባኢ ኡትሪኽትን ፋሮስን (Pharos) ይካየድ። ዕላማ ናይ’ዚ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ፌስቡክ፣ ሶርያውያንን ኤርትራውያንን፣ ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕና ኔዘርላንድስ እሙን ሓበሬታ ንደቂ ሃገሮም ንምክፋል እዩ ።

ናይ ኤርትራውያን ሰብሞያ ጥዕና ምስ ሰብሞያ ጥዕና ኔዘርላንዳውያን ሓቢሮም ኣብ መርበብ ጥዕና ኤርትራውያን ፌስቡክ ብመልክዕ ሓጸርቲ ፊልታት፣ ናይ ሓበሬታ ስእልታትን ካልኦት መውሃብ ሓበሬታ መሳርሒታት ብምጥቃም፣ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕናን ክንክንን ኣብ ኔዘርላንድስ ኣብ’ዚ መርበብ የውጽኡ ወይ ይጽሕፉ። ውላቃዊ ሕቶታት ብዛዕባ መድሃኒት፣ እዞም ጉጂለ ናብ ዝምልከቶ ትካላት ወሃቢ ሓገዝ (ናይ ጥዕና)፣ ወይ ናብ ሓኪም ስድራቤት ይሕብር።
ኩሉ ኣብ’ዚ መርበብ ዝዝርጋሕ ሓበሬታ ብኽረኣይ ዝኽእል መልዕ ሰፊሩ ይርከብ። በዚ መርበብ ጌርና ንሓደስቲ መጻእቲ ኤርትራውያን ብዛዕባ ጽቡቕ ጥዕና ሓበሬታ ንዕኦምን ንደቆምን ከነመሓላልፍ ተስፋ ንገብር።

Welkom op de pagina Gezond in Nederland. Deze website hoort bij de Facebook pagina’s Syriërs Gezond, Eritreeërs Gezond en Opgroeien in Nederland, op initiatief van GGD regio Utrecht en Pharos. Doel van de website en de Facebook pagina’s is dat Syriërs en Eritreeërs helpen hun landgenoten wegwijs te maken in zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen.

Op de Facebook pagina Eritreeërs Gezond post het team van Eritrese zorgprofessionals samen met Nederlandse professionals van GGD Kennemerland en GGD Amsterdam algemene informatie over gezondheid en zorg in Nederland in de vorm van korte filmpjes, infographics, animaties en ander voorlichtingsmateriaal. Bij vragen over individuele medische kwesties zal het team naar een hulpverlener, (zorg-) organisatie of een huisarts verwijzen.
Alle informatie die op Facebook gepost is, staat op deze website overzichtelijk bij elkaar. We hopen dat we met de Facebook pagina en deze website Eritrese nieuwkomers helpen op de weg naar een goede gezondheid, van henzelf en hun kinderen.

Gezond in Nederland is mede mogelijk gemaakt door het Agis Innovatiefonds, Dioraphte, Fundatie van den Santheuvel, Sobbe en GGD GHOR Dragons’ Den 2015.