Ziekenhuis ሆስፒታል

Home/Onderwerpen ኣርእስቲታት/Ziekenhuis ሆስፒታል

ሆስፒታል
ሓደ ሓደ ግዜ ፍሉይ ሕክምና ወይ ክንክን ኣብ ሆስፒታል የድልየኩም። እዚ ንምግባር ካብ ሓኪም ስድራቤት ሓደ ፍሉይ ቅብሊት ወረቐት የድለየኩም። ድሕሪ እዚ ናይ ናይ ተመላለስቲ ዝሕከሙሉ ክፋል ሆስፒታል ትኸዱ።ንሓደ መጥባሕቲ ወይ ከቢድ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ክትድቅሱ ትግደዱ ትኾኑ። እዚ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ ይበሃል።

ሓደ ዶኽተር ክርአ ኣለኒ ኢልኩም ትሓስቡ እንተኾንኩም፣ 112 ትድውሉ።
Ziekenhuis
Soms heeft u de zorg nodig van een specialist in het ziekenhuis. Dan krijgt u van uw huisarts een verwijsbrief. U komt dan meestal terecht op de polikliniek van het ziekenhuis. Bij een operatie of een ernstige ziekte kan het nodig zijn dat u in het ziekenhuis moet blijven: we noemen dat opname.
Als u dringend een dokter nodig heeft, belt u 112.