Verzekering መድሕን

Home/Onderwerpen ኣርእስቲታት/Verzekering መድሕን

መድሕን
ኣብ ኔዘርላንድስ ኩሉ ሰብ ናይ ንይ ሕማም ወጻኢታት መሸፈኒ ዝኸውን መድሕን ክኣቱ ኣለዎ። ሓደ መሰረታዊ መድሕን ግዴታ እዩ። ካብ’ዚ ኣብ ርእሲ ቡዙሕ ናይ ሓኪም ስድራቤትን ናይ ሕክምና ወጻኢታት ይሽፈን። ኣብ መባእታዊ መድሕን ኣብ 2017 ሓደ ባዕልኻ ዝኽፈል መጠን ገንዘብ ናይ 383 ኤሮ ተኣታትዩ።

ተወሳኺ ክንክን ዘድልየኩም ኮይኑ እንተተሰሚዑኩም፣ ተወሳኺ መድሕን ክንክን ክትኣትዉ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኣስናንኩም ካሊእ ናይ ስኒ መድሕን ክትኣትዉ ትኽእሉ። ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ጌርኩም ሕሰቡ ኣየናይ መድሕን ከምዘድልየኩም።

Verzekering
In Nederland moet iedereen een verzekering hebben voor ziektekosten. Een basisverzekering is verplicht, daaruit worden onder meer de huisarts en ziekenhuis vergoed. Bij de basisverzekering hoort in 2017 een eigen risico van 385 euro.

Als u veel extra zorg nodig denkt te hebben, is het goed om een aanvullende verzekering af te sluiten. Voor de tandzorg kunt u een aparte tandartsverzekering afsluiten. Kijk altijd goed welke verzekering(en) u nodig heeft.

 

Bezoek aan de tandarts of mondhygienist ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ

2018-09-26T12:16:26+02:00
Bezoek aan de tandarts of mondhygienist ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ2018-09-26T12:16:26+02:00

Adviezen voor jouw bezoek aan de tandarts of de mondhygiënist ምኽርታት ብዛዕባ ናትካ ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ

2018-09-26T12:08:46+02:00
Adviezen voor jouw bezoek aan de tandarts of de mondhygiënist ምኽርታት ብዛዕባ ናትካ ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ2018-09-26T12:08:46+02:00

Kosten tandarts en/of mondhygienist ወጻኢታት ሓኪም ስኒ ን/ወይ ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍ

2018-09-26T11:56:46+02:00
Kosten tandarts en/of mondhygienist ወጻኢታት ሓኪም ስኒ ን/ወይ ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍ2018-09-26T11:56:46+02:00