Tieners (13+) ልዕሊ 13 ዓመቶም ቆልዑ

Home/Onderwerpen ኣርእስቲታት/Tieners (13+) ልዕሊ 13 ዓመቶም ቆልዑ

ልዕሊ 13 ዓመቶም ምንእሰያት
ድሕሪ መባእታዊ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ኣለዉ። ሓደ ሓደ ግዜ ቤት ትምህርቲ ናይ ውላድኩም ኣብ ካልእ ቦታ ክኸውን ይኽእል። ዝበዝሑ ኣቖልዑ ናብ ቤት ትምህርቶም ብብሽክሌታ ጌሮም ይኸዱ። ኣብ ዕድመ ንእስነት መንእሰያት ሓደ ሓያል ዕብየትን ምዕባለን ይገብሩ፣ እዚ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ይኸውን። እቲ ናይ መንእሰያት ጥዕናዊ ክንክን ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እውን ይከታተሉዎ፣ እዚ ዝኽዕነሉ ምኽንያት ብጽቡቕ መታን ክዓብዩሉ እዩ።

Tieners (13+)
Na de basisschool zijn er verschillende vormen van voortgezet onderwijs. Soms is de school van uw kind in een andere plaats, de meeste kinderen gaan dan met de fiets naar hun school. In hun tienerjaren maken kinderen een sterke groei en ontwikkeling door, zowel lichamelijk als geestelijk. De jeugdgezondheidszorg volgt ook de kinderen op het voortgezet onderwijs, om ze zo gezond mogelijk te laten opgroeien.