Tandzorg ክንክን ኣስናን

Home/Onderwerpen ኣርእስቲታት/Tandzorg ክንክን ኣስናን

ክንክን ኣስናን
ን ዓበይቲ ይኹን ንናኣሽቱ፣ ኣስናን ብጥዕና ንምሓዝ መዓልታዊ ምምዋጽ ወይ ምሕጻብ ስኒ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ዋላ ናይ ምሕማም ወይ ናይ ቃንዛ ስምዒት ኣይሃሉ፣ ሓደ ግዜ ናብ ሓኪም ስኒ ኬድኩም ቁጽጽር ኣስናን ምግባር ይምከር። ኣብ ሓደ ኣንዳ ስኒ ሓኪም፣ ሓደ በዓል ሞያ ኣጽራይ ኣፍ ኣሎ። እዚ በዓል ሞያ ኣስናንን ግርጻንን ብኸመይ ብጥዕና ከምዝዕቀብ ይምህር። ኣብ ምዕባይ ዘለዉ ቆልዑ፣ ስርዓተ ኣስናኖምን ኮራርምቶምን ንምሕላው ሓደ ሓደ ግዜ ኣስናኖም ምእሳር የድልዮም። እዚ ንምግባር ናብ ሓኪም ስርዓተ መንጋጋን ኣስናንን ይመሓላለፉ።

Tandzorg
Om je tanden gezond te houden is iedere dag tandenpoetsen heel belangrijk, voor volwassenen en voor kinderen. Aanbevolen wordt om tenminste 1 keer per jaar naar de tandarts te gaan voor controle, dus ook als je geen klachten hebt. In een tandartspraktijk werkt vaak ook een mondhygiëniste, zij kan mensen leren hun gebit goed te verzorgen. Kinderen in de groei hebben soms een beugel nodig om de tanden en kiezen netjes naast elkaar te krijgen, zij worden dan verwezen naar de orthodontist.

Bezoek aan de tandarts of mondhygienist ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ

2018-09-26T12:16:26+02:00
Bezoek aan de tandarts of mondhygienist ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ2018-09-26T12:16:26+02:00

Adviezen voor jouw bezoek aan de tandarts of de mondhygiënist ምኽርታት ብዛዕባ ናትካ ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ

2018-09-26T12:08:46+02:00
Adviezen voor jouw bezoek aan de tandarts of de mondhygiënist ምኽርታት ብዛዕባ ናትካ ናብ ሓኪም ስኒን ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍን ምኻድ2018-09-26T12:08:46+02:00

Kosten tandarts en/of mondhygienist ወጻኢታት ሓኪም ስኒ ን/ወይ ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍ

2018-09-26T11:56:46+02:00
Kosten tandarts en/of mondhygienist ወጻኢታት ሓኪም ስኒ ን/ወይ ክኢላ ስነ-ጽሬት ኣፍ2018-09-26T11:56:46+02:00

Fluoride voor je tanden ጥዑይ ዝኮነ ኣስናን ንኽህልወካ ብፍሎራይድ ዘለዎ ናይ ስኒ ሳሙና ጌርካ ኣስናንካ መውጾ

2018-02-05T14:53:48+01:00
Fluoride voor je tanden ጥዑይ ዝኮነ ኣስናን ንኽህልወካ ብፍሎራይድ ዘለዎ ናይ ስኒ ሳሙና ጌርካ ኣስናንካ መውጾ2018-02-05T14:53:48+01:00