Hulp ሓገዝ

ዓይነታት ሓገዝ
ናይ ጥዕና ጸገም ምዝዘጋጥመኩም ወይ’ውን ገለ ነገር ክትገብሩ ምስዝኸብደኩም፣ ብዙሓት ተኽእሎታት ሃገዝ ኣለዉ። ኣብ ትሕቲ ናይ ሓገዝ ኣቑሑ ንኣብነት መነጽርዓይኒ፣ ናይ ምስማዕ ዝሕግዝ መሳርሒ፣ ኣብ ሽቓቕ ደገ ንምውጻእ ዘገልግል ሴድያ፣ ናይ ስንኩላን ዓረብያ ዝኣመሰሉ ኣለዉ። ኣብ ምንቅስቓስ ጸገም እንተለኩም ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ ሕክምና ምንቅስቓስ ሰብነት (ፌዝዮተራፒ) ይጠቅም። ንነብስኹም ባዕልኹም ከትልዕሉ ወይ ክትኣልዩ ዘይትኽእሉ ምስትኾኑእሞ ኣብ ከባቢኹም ክኣልየኩም ዝኽእል ሰብ ምስዘይህሉ፣ ሓደ ሕቶ ኣብ ኣገልግሎት ሓገዝ ኣብ ገዛ ክትሓቱ ትኽእሉ።

Hulp soorten
Als u problemen krijgt met uw gezondheid, of moeite heeft met bepaalde handelingen, zijn er veel mogelijkheden voor hulp. Onder hulpmiddelen verstaan wij bijvoorbeeld brillen, gehoorapparaten en krukken, maar ook rolstoelen. Als u problemen heeft met bewegen kan fysiotherapie vaak helpen. En als u niet meer goed voor u zelf kunt zorgen, en er is ook niemand in de buurt die voor u kan zorgen, kunt u een beroep doen op de thuiszorg.