Huisarts ሓኪም ገዛ

Home/Onderwerpen ኣርእስቲታት/Huisarts ሓኪም ገዛ

ሓኪም ስድራቤት
እንድሕር ሓሚምኩም ናብ ሓኪም ናይ ስድራቤኩም ክትከዱ ትክእሉ። ኣድላይ ኮይኑ ኣንተረኺቡዎ ሓኪም ስድራቤት ናብ ሃደ ፍሉይ ክኢላ ከመሓላልፈኩም ይኽእል። ሓደ ሓኪም ገዛ ኣብ ናይ ሓኪም ስድራቤት ክልኒክ ይሰርሕ። ምስ ተሓባብሪ/ት ድክተር ካልኦት ናይ ሕክምና ተሓጋገዝትን ሓቢሩ ይሰርሕ።
ኣብ ግዜ ምሸት፣ ለይቲ ወይ ቀዳመ-ሰንበት ሓደ ዶክተር እንተድልይኩም፣ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ተረኛ ሓኪም ስድራቤት ትድውሉ።

Huisarts

Als u ziek bent kunt u naar uw huisarts gaan. Als het nodig is kan de huisarts u doorverwijzen naar een specialist. Een huisarts werkt in een huisartsenpraktijk, samen met een doktersassistente en één of meer praktijkondersteuners.

Als u in de avond, in de nacht of in het weekend een dokter nodig heeft, moet u bellen met de huisartsenpost bij u in de buurt.

Wat is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? ናይ ስን-ኣእምሮ ክንክን ሕክምና እንታይ ኢዩ፧

2020-02-17T16:53:47+01:00
Wat is de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)? ናይ ስን-ኣእምሮ ክንክን ሕክምና እንታይ ኢዩ፧2020-02-17T16:53:47+01:00
Go to Top