Dagelijks leven መዓልታዊ መነባብሮ

Home/Onderwerpen ኣርእስቲታት/Dagelijks leven መዓልታዊ መነባብሮ

መዓልታዊ መነባብሮ
ንሓደ ዘተኣማምን ጥዕና ንምህላው ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ማለት መዓልታዊ እኹል ምንቅስቓስን ጥዑይ ልምዲ ምህላውን እዩ። ንምንቅስቓስን ሓድሽ ኣየር ንምስትንፋስን ማለት መዓልታዊ ንደገ ምውጻእ ጽቡቕ እዩ። ናይ ደገ መነባብሮ ሓደ ሓደ ግዜ ተኽእሎ ናይ ጸገም ኣብ ጥዕና ኣለዎ።

ሽጋራ ምትካኽ። ኣልኮላዊ መስተ፣ መድሃኒታትን መደቀሲንጥረነግራትን ምሕራም ወይ ብውሑድ ምጥቃም። እዞም ንጥዑይ ልምዲ ዘሰናኽሉ ኣብ ትሕቲ ወልፊ ንምድቦም። እዞም ንጥረነገራት ብቕልጡፍ ጽግዕተኛ ናቶም ይገብሩኻ። ካብ’ዚ ቀጺሉ ጽቡቕ መዓልታዊ ጽርየት ንገለ ፍሉያት ሕማማት ንምውጋድ ኣገዳሲ እዩ።

ምስ ካልኦት ሰባት ጽቡቕ ዝምድና ምህላው እውን ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ ክስመዓኩም ኣገዳሲ እዩ። ጾታዊ ስሚዕታት እውን ንቡዙሓት ሰባት ኣብ መዓልታዊ መነባብሮ ሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲን ኣብ ምዕባይን ምክንኻን ቆሎዑት እውን ኣገዳሲ እዩ።

Dagelijks leven

Voor een goede gezondheid is het belangrijk dat u kiest voor gezonde voeding, dat u iedere dag voldoende beweegt en dat u gezonde gewoonten heeft. Voor beweging en frisse lucht is het goed om iedere dag naar buiten te gaan. Buiten leven brengt soms risico’s mee voor de gezondheid.

Maak geen of heel weinig gebruik  van sigaretten, alcohol , drugs en slaapmiddelen. Deze minder gezonde gewoonten behandelen wij onder de noemer verslavingen, van deze middelen wordt u snel afhankelijk.
Verder is een goede dagelijkse hygiëne belangrijk om bepaalde ziekten te voorkomen.

Het hebben van goede relaties met andere mensen is vaak belangrijk om je prettig te voelen. Ook seksualiteit behoort voor veel mensen tot het dagelijks leven, en is een belangrijk onderwerp bij de opvoeding van kinderen.

Laad meer berichten ተወሳኺ መልእኽቲ ጽዓን