Baby’s en kleuters ህጻናትን ቆልዑን

Home/Onderwerpen ኣርእስቲታት/Baby's en kleuters ህጻናትን ቆልዑን

ህጻናትን እግሪ-ተከል ቆልዑን

ኣብ መጀምርያ ዓመታት ሂወት ምስ ቆልዑትኩም ናብ ቤት ጽሕፈት ኣማኸርቲ ትኸዱ። ኣብኡ ቆልዑ ናጻር ሕማማት ክታበት ይኽተቡን ዕብየት ምዕባለን ናይ ቆልዑኹም ይከታተሉን።

ኣብ ኔዘርላንድስ ቆልዑ ካብ 2 ዓመት ጀሚሮም ገለ መዓልታት ናብ መጻወቲ ቖልዑ ቅድመ ትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ። ኣብ’ኡ ምስ ካልኦት ቆልዑ ሓቢሮም ይጻወቱ። ንእኹል ቛንቛ ኔዘርላንድስ ኣብ ገዛ ዘይመሃሩ ቆልዑ፣ ምምሕዳር ሓደ ፍሉይ መደብ፡ ቅልጡፍን ምህሮ ቅድመ-ቤት ትምህርቲ (VVE) የዳሉ።

እተን ናይ መጀመርያ 4 ዓመታት ሂወት ንዕብየትን ምዕባለን ቆልዓ ኣዝየን ኣገዳሲ እየን ። ኣብ’ዚ መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣዚ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ይለዓሉ።

Baby’s en kleuters

In de eerste levensjaren gaat u regelmatig met uw kind naar het consultatiebureau. Daar krijgt u kindje prikken tegen ernstige ziektes, en volgen ze de groei en ontwikkeling van uw kind.

In Nederland kunnen kindjes vanaf 2 jaar enkele dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Ze spelen daar samen met andere kinderen. Voor kinderen die thuis onvoldoende Nederlands leren bieden gemeenten een speciaal programma aan: Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE).

De eerste vier levensjaren zijn heel belangrijk voor de groei en ontwikkeling van uw kind. Op deze pagina’s worden verschillende onderwerpen daarover behandeld.

Go to Top