Home 2018-02-06T15:23:09+00:00

Bekijk ook op Youtube ኣብ ዩቱብ (Youtube) እውን ተዓዘቡ

Kies een categorie ሓደ ክፍሊ ምረጹ

Verzekering መድሕን

Huisarts ሓኪም ገዛ

Medicijnen መድሃኒት

Ziekenhuis ሆስፒታል

Zwangerschap ነብሰ-ጾር (ጥንሲ)

Baby’s/kleuters ህጻናትን ቆልዑን

Kinderen (5-12 jaar) ካብ 5 ክሳብ 12 ዝዓመቶም ቆልዑ

Tieners (13+) ልዕሊ 13 ዓመቶም ቆልዑ

Dagelijks leven መዓልታዊ መነባብሮ

Tandzorg ክንክን ኣስናን

Ziekten ሕማም

Hulp soorten ሓገዝ

Nieuws ዜና

Meer nieuws ተወሳኺ ሓበሬታ

Wie zijn wij ንሕና መን ኢና

Het team van Gezond in Nederland

ኣብ መርበብ ሓበሬታ ጥዕና ኔዘርላንድስ እንቛዕ ብደሓን መጻእኩም። እዚ መርበብ ሓበሬታ ምስ መርበብ ሓበሬታ ፌስቡክ ጥዕና ሶርያውያን ኤርትራውያን፣ ዕብየት ኣብ ኔዘርላንድስ ይሰማማዕ። እዚ ብተበግሶ ናይ ኸይ.ኸይ.ደይ. (GGD) ከባባኢ ኡትሪኽትን ፋሮስን (Pharos) ይካየድ። ዕላማ ናይ’ዚ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ፌስቡክ፣ ሶርያውያንን ኤርትራውያንን፣ ኣብ መዳይ ክንክን ጥዕና ኔዘርላንድስ እሙን ሓበሬታ ንደቂ ሃገሮም ንምክፋል እዩ ።

Welkom op de pagina Gezond in Nederland. Deze website hoort bij de Facebook pagina’s Syriërs Gezond, Eritreeërs Gezond en Opgroeien in Nederland, op initiatief van GGD regio Utrecht en Pharos. Doel van de website en de FB pagina’s is dat Syriërs en Eritreeërs helpen hun landgenoten wegwijs te maken in zorgland Nederland door betrouwbare informatie te delen.

Lees verder ምንባብ ቀጽሉ