Disclaimer Privacy خصوصية الأحكام والشروط‎

/Disclaimer Privacy خصوصية الأحكام والشروط‎
Disclaimer Privacy خصوصية الأحكام والشروط‎2017-09-13T11:16:19+00:00

Algemeen

Pharos en de GGD regio Utrecht hebben de website Gezondinnederland.info in het leven geroepen en zijn gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de pagina.   Gezondinnederland.info is een website die zich richt op Syriërs in Nederland die vragen hebben over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. De vragen kunnen op de website en aanverwante Facebookpagina’s gesteld worden en worden vervolgens beantwoord door een team van Syrische zorgprofessionals. Ook wordt er algemene informatie over gezondheid en de zorg in Nederland op de website geplaatst. De website geeft geen individueel medisch advies aan gebruikers of derden. Hiervoor wordt doorverwezen naar een zorgverlener. De website heeft geen financiële belangen in, of anderszins banden met, de farmaceutische industrie.

Voorwaarden – toepasselijkheid

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Gezondinnederland.info. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de daarin genoemde huisregels.

Aansprakelijkheid inhoud website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.   De algemene informatie, teksten en adviezen op Gezondinnederland.info worden door Pharos en de GGD regio Utrecht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Pharos en de GGD regio Utrecht kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en adviezen. Pharos en de GGD regio Utrecht wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie, adviezen en het gebruik van deze website – op welke wijze dan ook – uitdrukkelijk van de hand. De website geeft geen individueel medisch advies aan gebruikers of derden.   Pharos en de GGD regio Utrecht zijn op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de (on)nauwkeurigheid en/of (on)tijdigheid van informatie en adviezen, opmerkingen of claims die op de website geplaatst worden door de Syrische zorgprofessionals of door andere bezoekers, en Pharos en GGD regio Utrecht zijn ook niet aansprakelijk voor schade die bezoekers oplopen door bijdragen van de Syrische zorgprofessionals of andere bezoekers van deze website.

Informatie gebruiker

Pharos en de GGD regio Utrecht behouden zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo`s).   Geen enkele op deze website gepubliceerde tekst mag zonder toestemming van Pharos en de GGD regio Utrecht gebruikt worden en/of gepubliceerd worden door anderen. Op alle teksten berust copyright.   Pharos en de GGD regio Utrecht respecteren de geldende wetgeving omtrent intellectuele-, industriële- en andere rechten van derden. Pharos en de GGD regio Utrecht spannen zich er naar behoren voor in om te verifiëren van wie bepaalde informatie afkomstig is, en om indien nodig toestemming te verkrijgen van rechthebbenden voor bepaald gebruik van informatie door Pharos en de GGD regio Utrecht. Indien u ondanks deze inspanningen van Pharos en de GGD regio Utrecht meent bepaalde rechten te bezitten ten aanzien van door Pharos en de GGD regio Utrecht gebruikte informatie, dan kunt u contact opnemen met Pharos en de GGD regio Utrecht.

Privacy

Gezondinnederland.info respecteert de privacy van de gebruikers en gaat met de verzamelde persoonlijke gegevens zorgvuldig en veilig om. Deze persoonlijke gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden en niet verkocht, geschonken of anders overgedragen aan derden, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling. Gezondinnederland.info gebruikt de persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en om de eigen dienstverlening aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

Websites derden

Gezondinnederland.info kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of button) naar websites van derden. Pharos en GGD regio Utrecht hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De verwijzingen naar websites van derden zijn opgenomen ter informatie. Gezondinnederland.info geeft geen enkele garantie noch aanvaard enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites. Het gebruik van de links of websites is voor eigen risico.

Wijziging

Gezondinnederland.info behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder opgave van redenen en zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Midden Nederland.

Huisregels

Voor het gebruik van de website Gezondinnederland.info gelden een aantal voorwaarden:

  • U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
  • U plaatst geen opmerkingen/uitingen die discriminerend of kwetsend zijn ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst.
  • U plaatst geen opmerkingen/uitingen die in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze huisregels.
  • Pharos en GGD regio Utrecht behouden zich in alle gevallen het recht voor opmerkingen/uitingen zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
  • De website Gezondinnederland.info bevat artikelen en andere informatie over zorggerelateerde onderwerpen. Echter, de informatie op deze pagina kan op geen manier een vervanging zijn voor het advies van een medisch, gekwalificeerd professional. Gezondinnederland.info is geen arts of medisch professional en geeft geen medische adviezen.
  • English translation: The website Gezondinnederland.info contains articles on health care related topics; however, the information provided on the Gezondinnederland.info is, at best, of a general nature and cannot substitute for the advice of a medical professional (for instance, a qualified doctor/physician, nurse, pharmacist/chemist, and so on). Gezondinnederland.info is not a doctor. Nothing on Gezondinnederland.info included as part of any project of GGDrU or Pharos should be construed as an attempt to offer or render a medical opinion or otherwise engage in the practice of medicine.